Gjykata Supreme sapo mori vendim për ankesat e PDK-së për Prizrenin e Klinën

Gjykata Supreme ka vendosur sot lidhur me dy nga katër ankesat e subjekteve politike, përkatësisht lidhur me ankesën e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), dega në Prizren dhe ankesën e të njëjtit subjekt politik, dega në Klinë, të paraqitura kundër vendimeve të Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP).Kolegji i Gjykatës Supreme e ka refuzuar si të pabazuar ankesën e PDK-së, dega në Prizren, të paraqitur kundër vendimit të PZAP-së.Po ashtu, ky Kolegj e ka refuzuar si të pabazuar ankesën e PDK-së, dega në Klinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *